نکات ضروری

  • کلیه اطلاعات درج شده به صورت کامل محفوظ بوده و کلیه مقررات حریم خصوصی رعایت میشود .
  • کلیه اطلاعات به صورت حقیقی وارد شود و مسئولیت هرگونه مغایرت و سواستفاده با شما می باشد .
  • اطلاعات را بر اساس موارد مندرج در فرم ارسال نمایید ، هرگونه اشتباه باعث عدم رسیدگی و پاسخگویی می شود .
  • بیان موارد و مدارک خلاف و غیر واقعی منجر به پیگرد قانونی میشود .
  • به کلیه درخواستها در اسرع وقت رسیدگی و پاسخ به شما ارسال می گردد .
  • در صورت تائید مدارک پروفایلی با دسترسی نوع فعالیت به شما اختصاص داده میشود .
  • کلیه فعالیتها بر اساس مقررات و ضوابط ارائه شده و در چهارچوب اهداف و فعالیت مجموعه می باشد .

احراز هویت

فرم در زمینه احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی و تایید مدارک و مدارج آنها

مرحله 1 از 4 - احراز هویت

خوش آمدید

دوست عزیز با پر کردن فرم روبرو و ارائه مدارک و مدارج به خانواده جیم شیم پیوسته و میتوانید به عرضه خدمات اقدام نموده از مزایا و فواید آن بهره مند گردید .

سلام

برای شروع فعالیت چه کاری باید انجام شود ؟