جهت ورود به باشگاه آنلاین و یا ثبت نام در آن از این بخش استفاده نمایید .

باشگاه آنلاین جیم شیم

جهت ورود به فروشگاه و خدمات آنلاین مجموعه یا ثبت نام در آن از این بخش استفاده نمایید .

ویترین آنلاین جیم شیم

نکات

  • بخش عضویت باشگاه جیم شیم شامل بسته های متنوع و مناسب با شرایط مختلف و نیاز اعضاء می باشد که برحسب نیاز خود انتخاب کرده و از مزایای آن بهره مند می شوید . درصورت انتخاب بسته و تکمیل فرم ثبت نام و فرم پرداخت  به عضویت باشگاه در آمده اید ولی از خدمات باشگاه تا زمان پرداخت یا ارتقا پلان بهره مند نمی شوید . جهت بهره مندی از خدمات  در بخش حساب کاربری اقدام به ارتقای بسته خود نمایید و با پرداخت هزینه به این امر دست یابید .
  • باعضویت در هر یک از بخشهای باشگاه و فروشگاه به عنوان کاربر در بخش دیگر نیز ثبت میشود ولی برای استفاده از مزایای باشگاه باید یکی از بسته های باشگاه را بر اساس نیاز و سلایق خود انتخاب و مراحل را طی نمایید و فرمهای مربوطه را تکمیل نمایید .