مجموعه جیم شیم

مجموعه جیم شیم در راستای ارائه خدمات نوین و ویژه در زمینه امور آمادگی جسمانی ، بدنسازی ، شاخه های مختلف پرورش اندام ، ورزشهای پایه و … به صورت علمی و تخصصی در کنار مربیان ، مشاورین ، پزشکان و تخصصهای مرتبط تا مدیریت های کلان بهره برده و خدمات خود را عرضه مینماید .